Onze school en ouders

School en thuis zijn geen gescheiden werelden. Als dat zo zou zijn, kan dat verwarrend zijn voor kinderen. Want wat als de verwachtingen in die werelden verschillend zijn? Wij vinden het belangrijk dat ouders zich verbonden voelen met onze school en dat we samen één lijn trekken in het belang van de kinderen.

Wat ons betreft kunnen ouders en school niet dicht genoeg bij elkaar staan. Wij begrijpen dat u nieuwsgierig bent naar wat uw kind allemaal op school meemaakt. Via de Parro-app houden we u op de hoogte van het reilen en zeilen in de eigen groep. Ens per maand publiceren we onze nieuwsbrief (ook via de Parro-app). Daarmee krijgt u goed beeld van alle schoolactiviteiten.

Helpende handjes

Nog blijer worden we als u zelf een rol speelt in die activiteiten. We houden van feesten en vieren onder meer uitbundig Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Sint Maarten. Onder de bezielende begeleiding van onze ouderraad helpen ouders ons om van deze momenten een onvergetelijke ervaring te maken voor de kinderen. Wilt u een steentje bijdragen? Graag!

Medezeggenschapsraad

Ook als het gaat om het schoolbeleid stellen wij uw inbreng als ouder inbreng op prijs. Wij hebben een medezeggenschapsraad (MR) waarin u uw mening kan geven over allerlei onderwijszaken. In de MR zijn behalve drie leerkrachten ook drie ouders vertegenwoordigd. De Maria-Bernadette school maakt deel uit van SKO West-Friesland. Schooloverstijgende zaken binnen SKO West-Friesland worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Wij vaardigen als school één persoon af naar de GMR.

Oudergesprekken

Het belangrijkste in het contact met school is dat u weet hoe uw kind zich ontwikkelt in de groep. In de loop van het schooljaar hebben wij oudergesprekken gepland waarin u met de leerkracht kunt bespreken hoe uw zoon of dochter in zijn vel zit en wat zijn vorderingen zijn. Het is ook altijd mogelijk om contact op te nemen met de leerkracht, als u tussentijds iets wilt bespreken.