Praktisch

De Maria-Bernadette school telt circa 200 leerlingen. Zij zijn verdeeld over elf groepen. Het team bestaat uit 22 medewerkers.

Schooltijden

Op de Maria-Bernadette school gaan leerlingen door de week ’s ochtends en ’s middags naar school. De schooltijden zijn als volgt:

  • ochtend: 8.30 uur tot 12.00 uur
  • middag: 13.15 uur tot 15.15 uur
  • woensdag alle groepen tot 12.15 uur

Vrijdagmiddag hebben de kinderen van groep 1 en 2 geen school.

Tussen het ochtend- en middagprogramma hebben we tussenschoolse opvang (TSO). Kinderen kunnen dan overblijven op school. We hebben overblijfmoeders die een oogje in het zeil houden. U meldt uw kind aan in de TSO assistent. Via de leerkracht krijgt u instructies hoe u deze applicatie kunt gebruiken.

Vakanties en vrije dagen

Wilt u weten wanneer uw kind vrij is? Hier ziet u wanneer vakanties, studiedagen en andere vrije dagen gepland zijn.

Schoolgids

Op deze website krijgt u een algemeen beeld van onze school. Bent u geïnteresseerd geraakt? In onze schoolgids leest u uitvoeriger waar we voor staan en hoe onze school is georganiseerd.

Klachtenregeling

De Maria-Bernadette school staat voor een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over gedrag op onze school, dan kunt u dat – vertrouwelijk – melden bij onze interne contactpersoon Chantal de Boer (e-mail: chantal.deboer@skowf.nl). Hier vindt u de klachtenregeling van SKO Westfriesland.

Engelse les

Als je wilt dat kinderen met een open blik naar de wereld kijken, is het goed dat zij Engels leren. Met deze wereldtaal gaan er later nog meer deuren voor je open. Vanaf groep 5 geven we echt Engels les, voor die tijd pakken we het speelser aan. Zullen we samen een liedje in het Engels zingen of een rijmpje opzeggen?

Medemblikker Sportdag

Terwijl je als kind in groep 1 tot en met 4 nog een gewone sportdag beleeft met een keur aan sportieve spelletjes, gaat vanaf groep 5 een andere sportwereld open. Sportverenigingen en basisscholen in Medemblik hebben de krachten gebundeld in de Medemblikker Sportdag. Tijdens dit jaarlijkse evenement maakt ieder kind kennis met twee sporten. Je mag zelf kiezen: wat vind je leuk? Zo past de sportdag helemaal in de brede ontwikkeling van kinderen.

Peuterspeelgroep De Speeltoren

Wist u dat in ons gebouw een peuterspeelgroep van Berend Botje is gevestigd, De Speeltoren? De onderlinge banden zijn hecht en bij sommige activiteiten laten we de peuters alvast wennen aan de ‘grote school’. Een goed begin is het halve werk! Voor de buitenschoolse opvang werken we samen met Partou. Handig als voor u de werkdag langer duurt dan de schooldag.

Activiteitendag

Eén keer in de twee jaar staat onze school op zijn kop. Dan organiseren wij onze activiteitendag. De naam zegt het al: een dag vol activiteiten, voor jong en oud. Ouders, kinderen en alle Medemblikkers zijn welkom. Hou je van een rommelmarkt, speel je graag spelletjes en sla je een lekkere, zelfgemaakte snack nooit af? Dan mag je dit niet missen. De opbrengsten gebruiken we om onze school te verbeteren en/of doneren we aan een goed doel.

Passend onderwijs

Elk kind is anders. Onze leerkrachten ervaren dat dagelijks, als zij in gesprek gaan met leerlingen en hun ontwikkeling volgen via observaties en toetsen. Veel verschillen in ontwikkelingsniveau kunnen we opvangen binnen de normale begeleiding. Maar soms is er meer nodig.

Zijn er signalen dat een leerling moeite heeft met de lesstof, juist makkelijk leert of gedragsmatig uit de pas loopt, dan wordt dat besproken met de intern begeleider. Als dat extra zorg tot gevolg heeft, gaan we natuurlijk ook in overleg met de ouders. Eventueel betrekken we specialisten bij onze aanpak.

Ondersteuningsteam
Levert de ontwikkeling van een kind meer of specialistischere hulpvragen op, dan wordt dat besproken in het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van de school (directeur, intern begeleider en leerkracht van het kind), ouders, psycholoog, schoolmaatschappelijk werk en een schoolondersteuner. Ook kunnen een logopedist, psycholoog of andere deskundigen aansluiten. Binnen dit overleg worden afspraken gemaakt over de meest geschikte ondersteuning.

Kinderen hebben recht op passend onderwijs. Hoe wij dat op de Maria-Bernadette school waarmaken, staat in ons schoolondersteuningsprofiel.

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Naam